A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Гніванської міської ради

Взаємовідносини серед дітей в освітньому середовищі

Взаємовідносини серед дітей в освітньому середовищі відіграють значну роль при становлені особистості учня та їх подальшій соціалізації.
Наслідки насильства позначаються на емоційному та когнітивному розвитку дитини й можуть негативно проявлятися на фізичному, психологічному та поведінковому рівні.
Як наслідок, насильство знижує прихильність учнів до освітніх установ, викликаючи у них почуття страху, відсутності безпеки, що само по собі суперечить завданням виховання й позбавляє дітей права навчатися в безпечному та доброзичливому середовищі.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає насильство, як навмисне застосування фізичної сили або влади, фактично або у вигляді загрози, спрямоване на себе чи іншу особу або на групу осіб, яка спричиняє або з великою ймовірністю може спричинити нанесення тілесних ушкоджень, психологічної травми, відхилення розвитку або інші збитки.

Від інших дій насилля відрізняється навмисним характером та як правило характеризується неодноразовістю.
Насильство в освітньому середовищі — це сплановані або спонтанні агресивні дії, що відбуваються на його території або в його приміщеннях під час занять, перерв, на шляху до нього і назад, а також на заходах, які проводить заклад в іншому місці.

Як правило застосовують класифікація насильства, сформовану відповідно до агресивних дій щодо потерпілих: фізичне, психологічне, сексуальне та економічне насилля. До насилля також відносять дискримінацію за будь-якою ознакою, яка проявляється в упередженому ставленні та різних діях.

Значним внеском у побудову мирного освітнього середовища та зменшення рівня конфліктності серед учнів можна вважати розробку та впровадження освітньої програми «Базові навички медіатора в навчальному закладі та громаді». Зазначена програма успішно апробована з 2015 року. За цією програмою фахівцями ГО «Ла Страда-Україна» у співпраці з Міністерством освіти і науки України підготовлено понад 200 педагогів-медіаторів та медіаторок. Також означена програма стала підґрунтям для розробки й впровадження навчальної програми для підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миро будуванні», яка діє в межах країни на базі регіональних інститутів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Також, рекомендуємо посібник підготовлений Благодійним фондом «Здоров’я жінки та планування сім’ї» на замовлення програми

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті з питань здоров’я» Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті. У посібнику представлено міжнародно визнані підходи до запобігання насильства та цькування у закладах освіти, рекомендації щодо управлінських та просвітницьких заходів для створення безпечного і вільного від насильства освітнього простору. За допомогою представлених рекомендацій заклади освіти зможуть розробляти власну стратегію запобігання та  протидії насильству, реагувати на випадки насильства та надавати допомогу тим, хто зазнав, вчинив або став свідком насильства.

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2019/11/Poperedzhennya-nasilstva_2019.pdf

Всупереч масштабності та складності проблеми, система освіти має великі можливості для профілактики насильства.  Професійний та організаційний ресурс, дозволяє здійснювати комплексний та системний вплив на всіх учасників освітнього процесу з метою формування моделі поведінки, заснованої на взаємній повазі в ході спільної діяльності та недопущенні насильства в міжособистісних відносинах.

Вхід для адміністратора